Algemene voorwaarden

Privacy Policy
Wij vinden jouw veiligheid belangrijk. Lees hier onze Privacy Policy

Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Via Natura bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Via Natura Natuurvoeders; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging. 

Prijswijzingen en/of typefouten voorbehouden. 

Herroepingsrecht 
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kun je schriftelijk doen (een e-mailbericht naar Via Natura is voldoende) en door de producten retour te zenden. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan: 

Via Natura, gespecialiseerd in hond en kat B.V.
Dorpstraat 40
7361 AV Beekbergen, Nederland 

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten zijn geheel voor rekening van de klant. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt je daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. Je kunt dit voorkomen indien je de producten uitsluitend test zoals je dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. 

Van retourzending uitgesloten 
* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven, diepvriesproducten, of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. De Nederlandse wetgeving heeft bepaald dat producten in de voedingsbranche (dus ook voedingssupplementen) niet kunnen worden teruggenomen. Dit uit hygiënische en veiligheids-overwegingen. De wet `kopen op afstand` met een zichttermijn van 7 dagen is hier dan ook niet van toepassing. Voeding en/of voedingssupplementen worden niet geruild of teruggenomen, tenzij er sprake is van een vergissing die door Via Natura is gemaakt. 

Garantiebepaling 
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant. 

Toepasselijk recht 
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Nieuwsbrief

Gratis onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan aan: Aanmelden

Navigatie