Loyalty Card - in de winkel

Algemene Voorwaarden Via Natura Loyalty Card (klantenkaart)
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Via Natura Loyalty Card. De aanvrager/houder van de Via Natura Loyalty Card heeft bij het aanmelden kennis genomen van deze algemene voorwaarden en heeft zich door middel van het registreren akkoord verklaard met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
De Loyalty Card is persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik. De Via Natura Loyalty Card heeft een unieke streepjescode en blijft eigendom van Via Natura.

1. Aanvraag Via Natura Loyalty Card
Iedere persoon boven de 16 jaar kan een Via Natura Loyalty Card in de winkel aanvragen, door het hiervoor bestemde aanvraagformulier in te vullen. Een onvolledige aanvraag voor een Via Natura Loyalty Card wordt niet in behandeling genomen door Via Natura. Na acceptatie van de aanvraag (formulier), ontvangt de aanvrager een Via Natura Loyalty Card en kan er gespaard en verzilverd worden. Het opgebouwde spaartegoed (waardebon(nen)) kan in onze vestiging worden verzilverd bij een toekomstige aankoop.

2. Mogelijkheden van de Via Natura Loyalty Card
De Via Natura Loyalty Card is gratis en biedt, op vertoon daarvan bij de kassa, diverse voordelen:

> sparen van Via Natura spaarpunten via aankopen in de winkel van Via Natura. Voor iedere bestede euro, met uitzondering van de onder “uitsluitingen spaarpunten” genoemde producten/kortingen, ontvangt de kaarthouder 2 spaarpunten. Per 350 spaarpunten ontvangt de kaarthouder een waardebon ter waarde van € 5,-;
> voordeel op bepaalde artikelen uit het assortiment van Via Natura die uitsluitend gelden voor de gebruikers van de Via Natura Loyalty Card en;
> gratis digitale toezending van de Via Natura nieuwsbrief.
 
De klant kan op aanvraag bij de kassa in de winkel en op de kassabon bekijken hoeveel spaarpunten er zijn gespaard. Deze Loyalty Card is geen betaalmiddel maar een spaar- en voordeelpas, derhalve nooit inwisselbaar voor contant geld. Het opgebouwde spaartegoed is niet overdraagbaar aan derden.
Brengt u een aangekocht artikel retour, dan zal het gespaarde aantal punten van die aankoop ook retour worden genomen.
Indien een product is aangekocht met de waardebon, dan wordt bij het retourneren van het product het spaartegoed weer teruggestort op de Via Natura Loyalty Card.
De waardebon is uniek en wordt per 350 gespaarde punten éénmalig meegegeven.
De aankopen die dateren van vóór het aanmaken van de Via Natura Loyalty Card worden niet bijgeschreven op de nieuwe Via Natura Loyalty Card. Bij aankoop van een cadeaubon, aanbetaling of overige diensten wordt er geen spaartegoed bijgeschreven op de Via Natura Loyalty Card.
Bij betaling met een Via Natura cadeaubon wordt er wel spaartegoed op de Via Natura Loyalty Card bijgeschreven.
Medewerkers van Via Natura zijn niet gerechtigd tot het deelnemen aan de Via Natura Loyalty Card.
 
Uitsluitingen spaarpunten:
 
> artikelen/diensten in de aanbieding,
> artikelen/diensten in de opruiming,
> artikelen met kennel/cattery kortingen
> artikelen met grootverbruik kortingen
> delen van Perfect Fit

3. Wijziging en beëindiging
Via Natura behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn bij Via Natura (winkel) in te zien en staan ook op deze webpagina.
Door gebruik te blijven maken van de Via Natura Loyalty Card gaat u akkoord met de wijzigingen van deze algemene voorwaarden.
Via Natura behoudt zich het recht voor om de aan de Via Natura Loyalty Card verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de winkel van Via Natura en op deze internetpagina.
Tevens behouden wij ons het recht voor om een Loyalty Card in te nemen dan wel te blokkeren, indien wij onrechtmatigheden aantreffen, zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen. Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen. Indien de Loyalty Card 3 jaar niet gebruikt is, wordt deze als vervallen beschouwd en zijn de spaarpunten ongeldig.
In geval van verlies, diefstal of het niet goed functioneren van de Via Natura Loyalty Card dient de gebruiker dit zo spoedig mogelijk te melden in de winkel van Via Natura. De desbetreffende Via Natura Loyalty Card wordt geblokkeerd en in de winkel kosteloos vervangen voor een nieuwe Via Natura Loyalty Card. Via Natura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de Via Natura Loyalty Card, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Via Natura Loyalty Card.
 
4. Privacy en veiligheid
Via Natura respecteert de privacy van haar klanten. Bij de verwerking van persoonsgegevens leeft Via Natura de Wet Bescherming Persoonsgegevens na, zodat je privacy wordt gewaarborgd. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. De door de u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Via Natura voor het beoordelen en accepteren van een klant, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een klant met betrekking tot producten en diensten en het afwikkelen van het bestellingen. Daarnaast gebruikt zij deze gegevens voor het verrichten van analyses ten behoeve van het beheren van relaties met klanten met inbegrip van het voorkomen en bestrijden van fraude en witwassen, het uitvoeren van marketingactiviteiten en om te voldoen aan de wet. Een overzicht van uw gegevens kunt u opvragen bij Via Natura.
 
5. Slotbepaling
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 
Laatste wijzing: 12 november 2016
 
Via Natura, gespecialiseerd in hond en kat B.V.
Dorpstraat 40
7361 AV  Beekbergen 
055 - 8430743
info@via-natura.nl
 

Nieuwsbrief

Gratis onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan aan: Aanmelden

Navigatie